Privacyverklaring Kenso Schoonmaakbedrijf B.V.

Via onze website en onze diensten worden persoonsgegevens verwerkt. Wij achten daarbij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij, in onze rol van verwerker, alleen de persoonsgegevens verwerken voor het door de klant/opdrachtgever aangewezen doel en met de door klant gekozen middelen.In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig e lezen.Welke gegevens heeft Kenso B.V. van mij?Om onze diensten te kunnen aanbieden verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegevens wordt informatie bedoeld waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden. Wij verwerken o.a. de volgende persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:
 • NAW gegevens
 • E-mail adres
 • (Mobiel) telefoonnummerWaarom heeft Kenso B.V. mijn gegevens nodig?Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring of die noodzakelijkzijn voor de uitvoering van de overeenkomst of vanwege een wettelijke verplichting, tenzij wij hiervoor op voorhand uw toestemming hebben gekregen.

Deze persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als dat nodig is om onze diensten te kunnen leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

Formulieren

De website bevat een contactformulier die u kunt gebruiken om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen. De gegevens die u ons via dat formulier verstrekt, bewaren wij zolang dat nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek of vraag.

Sollicitatie

Wij verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten t.b.v. de sollicitatieprocedure rechtstreeks of d.m.v. het sollicitatieformulier via de website. Uw persoonsgegevens worden dan uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd indien u helaas de baan niet heeft gekregen. Indien wij uw toestemming hebben om de gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat er wellicht in de toekomst nog een passende functie vrij komt, zal deze termijn een jaar zijn.

Wanneer worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Wij maken alleen -indien noodzakelijk- gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens voldoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt.

Bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten maken wij gebruikt van de navolgende derde partijen met wij mogelijk uw persoonsgegevens delen:

 • Bank
 • Belastingdienst
 • salarisadministratie
 • UWV
 • SoftwareleverancierZorgt Kenso B.V. dat mijn gegevens beschermd zijn?Kenso B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.Deze maatregelen zijn o.a., maar niet beperkt tot:
 • Kenso B.V. zorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn
 • Personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding
 • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen
 • Personeel wordt getraind rondom privacy
 • Strikt wachtwoordbeleidWat zijn mijn privacy rechten?
 • Het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen
 • Het recht om uw gegevens over te dragen
 • Het recht op beperking van de verwerking
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevensEen verzoek kunt u indienen via de onderstaande gegevens.Hoe kan ik Kenso B.V. bereiken?Voor vragen of verzoeken over deze privacyverklaring of over uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons via onderstaande gegevens: Kenso Schoonmaakbedrijf B.V. Margadanstraat 40, 1976 DN IJmuiden kenso.bv@gmail.com
  telefoon 0255-521189

  Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.